[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Styrelsemöte 2020-05-11Hej!

DFRI håller virtuellt möte måndag den 11 mars 17:30 med hjälp
av https://jitsi.org

Alla intresserade är välkomna men anmäl dig per mejl till dfri@xxxxxxx
för detaljer. Dagordning som senare blir protokoll finns på
https://www.dfri.se/dfri/protokoll/y2020/styrelsemote-4-2020-05-11/
och kan komma att förändras. Kom gärna med fler punkter redan innan
mötet.

Johan
-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan