[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] VINNOVA Civic Tech-utlysning - Beviljade projekt runda 1 av 2Hej!

Det kom en fråga till mig om de projekt som beviljats finansiering av
Vinnovas civic tech-utlysning. Här går det att läsa om dem:
https://www.vinnova.se/nyheter/2020/04/digitala-tjanster-ska-starka-fortroendet-mellan-medborgare-och-det-offentliga/

Här har ansökningar från vissa av de finansierade projekten begärts ut:
https://handlingar.se/en/body/vinnova - Av någon anledning är avsnittet
"Aktiviteter" sekretessbelagt, det blir väl ändå offentliggjort genom
bloggar etc.

Bonus från Handlingar.se som kanske är av intresse för folk på listan:
Netzpolitik.org i Bryssel har begärt ut Googles remissvar till
Infrastrukturdepartementet ang Digital Services Act:
https://handlingar.se/en/request/communication_with_google_on_the#incoming-763

Mvh,
Mattias
-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan