[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Webbinarium om Europadomstolens fällande dom mot Sverige om FRA-lagenHej!

Ja, tyvärr verkar denna sorts ironi rätt vanlig. Jag tror det behövs ordentligt med utbildning samt attraktivt paketerade säkra alternativ för att det ska bli andra sätt framöver.

Det går säkert att kontakta dem om detta kring tillgång men har ingen aning om deras kapaciteter för att köra t.ex. PeerTube istället.

Mvh,
Mattias


On June 14, 2021 11:34:33 AM GMT+02:00, Elias Rudberg <mail@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:
Hej,

Tack för tipset!

Dock är det lite synd och ironiskt att event som handlar om skydd för
den personliga integriteten ordnas via Facebook.

Någon som vet om det går att vara med på eventet utan att behöva besöka
en Facebook-sida? (fb.me leder direkt till facebook.com)

Mvh
Elias


On Mon, 2021-06-14 at 09:19 +0200, Mattias Axell wrote:
Hej listan,

Tips här på event.
Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med Institutet för Europeisk
rätt vid Stockholms Universitet bjuder in till webbinarium den 23
juni
kl 13.00.

Den 25 maj 2021 fällde Europadomstolen Sverige i målet Centrum för
rättvisa v. Sweden: Den svenska FRA-lagen, som reglerar statens
hemliga
”massövervakning”, innehåller enligt Europadomstolen inte ett
tillräckligt skydd mot godtycklighet och missbruk. Lagen står därför
i
strid med Europakonventionens krav på skydd för den personliga
integriteten.

Fredrik Bergman och Alexander Ottosson från Centrum för rättvisa
redogör
för Europadomstolens dom och dess betydelse för skyddet för den
personliga integriteten och rättsstaten i den digitala tidsåldern.
Fredrik och Alexander kommer att redogöra för FRA-lagen, den stora
debatt som var kring den när den antogs år 2008, varför Centrum för
rättvisa valde att lämna in ett klagomål till Europadomstolen samt
vad
domen innebär för Sverige och för signalspaning i Europa.

Moderator är Claes Granmar, docent i europarätt vid Stockholms
universitet.

Länk till paneuropas facebooksida:
https://www.facebook.com/Paneuropaforeningen

Länk direkt till eventet där sändningen tar plats:
https://fb.me/e/GLEzea6V
Mvh,
Mattias