[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Medlemsavgift DFRI 2022
Hej!
Medlemsavgiften  ska vara inbetald, se mejl nedan.

Tacksam för bekräftelse att den kommit fram alt. meddelande om att så inte skett, så får jag kontakta banken.

Allt gott
Sus

070 953 0166

--------%< -------- Originalmeddelande --------
Från: Sus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx>
Datum: 2022-01-19 19:26 (GMT+01:00)
Till: ekonomi@xxxxxxx
Ämne: Medlemsavgift 2022

Jag har betalat in medlemsavgift för 2022, som ska vara på föreningens
bankkonto den 20/1.
Jag har angett e-post sus@xxxxxxxx.

--
/Sus Andersson
**************************************
Farad.se

sus.andersson@xxxxxxxx
070-953 0166
**************************************

--------%< -------- 

Sus

070 953 0166

-------- Originalmeddelande --------
Från: Patrik Wallström <pawal@xxxxxxxxxxx>
Datum: 2022-02-10 17:23 (GMT+01:00)
Till: medlem@xxxxxxxxxxxxx
Kopia: DFRI Listan <listan@xxxxxxxxxxxxx>
Ämne: [DFRI-listan] Medlemsavgift DFRI 2022

Hej!

Det är dags att betala in årets medlemsavgift för 2022. Viktigt att den
betalas in före årsmötet, som vi planerar att hålla den 26:e mars.
Årsmötet kan komma att bli digitalt, trots de släppta
pandemi-restriktionerna.

Medlemsavgiften 2022 är 240kr.

Betalningsinformation finns på denna webbsida:
https://www.dfri.se/bli-medlem/

Ange gärna din mailadress och/eller medlemsnummer som referens vid
betalningen. Om inte detta är möjligt, skicka gärna ett mail till
ekonomi@xxxxxxx med information om inbetalningen.

Om du väljer att inte förnya ditt medlemskap så plockar vi bort all
information om dig ur medlemsregistret. Men vi hoppas förstås att du
stannar kvar ett år till!

Med vänliga hälsningar,
Patrik Wallström
Ordförande, DFRI
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan