[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Kallelse till DFRI:s årsmöte 2022Datum: 26:e mars
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Sandhamnsgatan 10, Stockholm
Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@xxxxxxx

Årsmötets dagordning enligt stadgarna:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Mötets behörighet
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorernas berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedning
17. Styrelsens förslag
18. Motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Om ni vet med er att ni vill engagera er lite extra i föreningen, eller
om ni känner någon som är intresserad av styrelsearbete, då får man
gärna kontakta vår valberedning. Detta gör man genom att skicka ett mail
till valberedning@xxxxxxx.

Motioner måste skickas in till styrelsen senast tre veckor före
årsmötet. Läs mer i föreningens stadgar:
https://www.dfri.se/dfri/stadgar/

Underlag till årsmötet hittas på kallelsen till årsmötet på hemsidan,
och kommer att läggas upp löpande inom kort.

Väl mött!
-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan