[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Ny mejllista för projektet om fri och öppen e-legitimationHej,

Det verkar funka bra :)

-Cynthia

On Wed, Sep 29, 2021, 20:56 Elias Rudberg <mail@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:
Hej!

Skickar detta till den nya mejllistan eleg-projekt@xxxxxxxxxxxxx för att
se om det fungerar.

De som sagt sig vilja vara med i projektgruppen ska ha lagts till, så om
allt fungerar borde ni få det här.

Vänliga hälsningar
Elias
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/