[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Ny mejllista för projektet om fri och öppen e-legitimationFungerar.

Den ons 29 sep. 2021 kl 20:00 skrev Mikael Odhage <mikael.odhage@xxxxxxxxxxx>:
Jag är med - tydligen ;-)

/Mikael

Den 2021-09-29 kl. 19:55, skrev Elias Rudberg:
> Hej!
>
> Skickar detta till den nya mejllistan eleg-projekt@xxxxxxxxxxxxx för
> att se om det fungerar.
>
> De som sagt sig vilja vara med i projektgruppen ska ha lagts till, så
> om allt fungerar borde ni få det här.
>
> Vänliga hälsningar
> Elias
> Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/
>
--
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
tel: 0046(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jami: mikaelodhage
Jabber/XMPP: mikaelodhage@xxxxxxxxx
Matrix: @odhageM:matrix.org
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
(https://joindiaspora.com/people/97c047d773e817e0)

Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/--
Christoffer Holmstedt