[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Skiss av hur en fri och öppen e-leg-lösning skulle kunna fungeraTack Cynthia och Jonas för svaren!

On Sun, 2021-10-03 at 15:05 +0200, Jonas Linde wrote:

> En annan svårighet blir förmodligen att
> övertyga staten och andra aktörer att det är en bra lösning - men där
> kan kanske eIDAS
> (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/discover-eidas)
> vara till hjälp.

När det gäller att övertyga andra aktörer tror jag det finns goda
möjligheter att lyckas med det, särskilt de aktörer som är intresserade
av att vara i någon mån oberoende och de som vill kunna undvika att
läcka information om vem som identifierat sig.

Jag menar, för den som bedriver en verksamhet där man vill kunna låta
folk identifiera sig men inte berätta det för varken staten eller
bankerna eller andra som inte har med det att göra, för den aktören
finns det tydliga fördelar. Man kan låta en person identifiera sig utan
att behöva skicka info om det någonstans. Den enda kommunikation som
krävs med staten är att se till att hålla en "revocation list"
uppdaterad, men det kräver inte att man kommunicerar något om
individerna som identifierar sig. Det blir mer som att visa upp ett
gammaldags fysiskt id-kort, varken staten eller bankerna vet att du
visat ditt id-kort för någon.

Att övertyga staten tycker jag också borde gå, både utifrån principer
om integritetsskydd och utifrån kostnader. Stängda system kan bli
väldigt dyra och staten låser in sig och tvingas fortsätta betala till
en viss leverantör, när systemet är stängt är det ju svårt att byta
leverantör.

> M.a.o. så gissar jag att de stora problemen att lösa inte kommer att
> vara tekiska utan sociala och politiska.

Ja, det tror jag också.

> Sen skulle det vara snyggt om det inte bara var staten som kunde
> utfärda certifikat - [...]

Absolut, det skulle kunna finnas olika utfärdare ("issuers") av
certifikat, och den som är "verifier" och låter folk identifiera sig
kan själv välja vilka utfärdare som man anser acceptabla för olika
syften. Man kan välja att bara acceptera cert utfärdade av svenska
staten, men det är möjligt att acceptera andra också. Det är också
filosofiskt intressant kan jag tycka, min identitet som individ är mer
fundamental än den svenska staten. Det finns personer utan
medborgarskap, de har fortfarande sin identitet, osv.

/ EliasListan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/