[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[eleg-projekt] SidospårHej listan!

Jag har funderat lite ett tag på nåt som skulle kunna bli ett projekt med rötter i detta projekt. Ska se om jag kan förklara lite.

Nu när man är "kund" eller liknande hos nån, tex ens teleoperatör, så har man en inloggning till "mina sidor" eller liknande. Det har man alltså på många ställen ... Det är som en profilsida där man utbyter information med stället där man har "sin" sida. Den här sidan som de säger är min är ju egentligen deras. Jag har mycket begränsad möjlighet till kontroll av vad de gör med vad som finns på min sida. Och eftersom det är så här på många ställen så måste jag röra mig till alla dessa ställen för att försöka få en samlad bild av vilken information jag ger om mig själv till vem eller vilka. (Olika inloggningar överallt ... puh)

Tänk om jag hade en egen profilsida med kontroll över vilken information jag ger till och får av vem och en samlad inkorg (ev med pekning till min ordinarie epost) för digital brevlåda. Bara ett ställe att gå till! Behöver jag ändra nåt så gör jag det bara på ett ställe. Jag skulle kunna hosta min profilsida själv eller på annat sätt. Den skulle ju kunna vara kopplad till en e-legitimation som fungerar så som vi skissar här. Så att de skulle kunna vara trygga med att det är jag som har den profilsidan. Det skulle kunna underlätta även för dem då de inte behöver ha så stora system själva, utan det räcker med en säker kanal till mig. I det som de ser på min sida kan finnas företagsspecifika saker. Det skulle också möjliggöra att jag kan styra vilken access de kan få till vilken information. jag är inte heller beroende av deras säkerhetssystem. De behöver inte vara rädda för att skadlig kod släpper ut info om alla alla sina kunder.

Är detta en utopi? Skulle det vara görligt att med e-legens hjälp hänvisa nån som vill att jag har en "mina sidor" till min profilsida istället? Har jag överhuvudtaget gjort mig begriplig?

--
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
tel: 0046(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jami: mikaelodhage
Jabber/XMPP: mikaelodhage@xxxxxxxxx
Matrix: @odhageM:matrix.org
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
(https://joindiaspora.com/people/97c047d773e817e0)

Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/