[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[eleg-projekt] Projektets syfteHej!

Styrgruppen har följande förslag till projekt-syfte utifrån vår tolkning av vad som skrivits på listan tidigare:

--------------------------------------------

Projektets övergripande syfte är att arbeta för att det ska finnas en fri och öppen lösning för e-legitimation, vilket innebär att verka för att det ska finnas e-legitimation med:

 * fri och öppen programvara, gällande både klient-sidan och infrastruktur

* öppen specifikation så att det står var och en fritt att skapa en implementation

 * möjlighet för alla att legitimera sig, oavsett personnumer eller inte

* möjlighet till decentralisering för robusthet med skydd av privatliv och personlig integritet

samt att arbeta för ökad medvetenhet i samhället om vikten av fria och öppna lösningar.

--------------------------------------------

Ovanstående är alltså ett förslag och vi vill gärna ha feedback på det. Om något är otydligt, om du inte håller med, om du tycker något saknas eller har andra frågor eller synpunkter, skriv ett svar här på listan.

Vad tycker ni?

/ Elias

Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/