[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Projektets syfte2022-04-14 18:47 skrev Elias Rudberg:
Hej!

Hej Elias! Hej Styrgruppen! Bra jobbat!

* möjlighet för alla att legitimera sig, oavsett personnumer eller inte

Jag bläddrar kort igenom e-legitimation.se för att kolla om dom säger att man kan få e-legitimation utan att ha ett personnummer, men hittar inte någon rubrik som säger "Så här gör du om du inte har något personnummer:".

Jag kan inte personnummersregleringarna och vet inte om det är lätt eller svårt att få ett personnummer om man nu inte har ett, men jag tänker att om det är lätt så tycker jag inte det finns någon anledning att ge "möjlighet för alla att legitimera sig, oavsett personnummer eller inte".

Om det är lätt kan det rimligtvis inte finnas någon stark drivkraft bakom målsättningen helt enkelt.

Om det tvärt om är svårt att få ett personnummer är jag tveksam till att inkludera målsättningen i projektet, av samma skäl faktiskt.

Lite oklart för mig varför den målsättningen är med helt enkelt. Det kan mycket väl vara så att jag sympatiserar med anledningen, men så vitt jag kan se kräver två av dom tre etablerade e-legitimationer som man som privatperson kan skaffa att man har ett personnummer.

Det är nog tillräckligt ambitiöst att försöka bli ett tredje alternativ.

Från "Frågor och svar":
"Det är tillåtet att ge ut en e-legitimation till en person med samordningsnummer, enligt den statliga myndigheten DIGG som granskar och godkänner svenska e-legitimationer. Men det företag som ger ut e-legitimationen måste först kunna visa för DIGG att de kan identifiera personen på ett säkert sätt vid ansökan."
https://www.e-legitimation.se/skaffa-e-legitimation#fragor_och_svar4295

Finns det något företag som har visat "för DIGG att de kan identifiera personen på ett säkert sätt"?

mvh

//Erik
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/