[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Projektets syfteHej listan och Erik,

Intressanta och viktiga synpunkter, tycker jag! Skissade på några
tillägg nedan (tog mig friheten att möblera om i din text Erik).

On Fri, Apr 15, 2022 at 12:35:25AM +0200, ehj@xxxxxxxxxxx wrote:

> 2022-04-14 18:47 skrev Elias Rudberg:
> 
> >  * möjlighet för alla att legitimera sig, oavsett personnumer eller inte
> 
> Jag bläddrar kort igenom e-legitimation.se för att kolla om dom säger att
> man kan få e-legitimation utan att ha ett personnummer, men hittar inte
> någon rubrik som säger "Så här gör du om du inte har något personnummer:".
>
> [...]
> 
> Finns det något företag som har visat "för DIGG att de kan identifiera
> personen på ett säkert sätt"?

Av det tre godkända e-legitimationerna verkar det vara Freja eID Plus
som kräver person- eller samordningsnummer (samt att man ska finnsas i
folkbokföringsdatabasen, vad det nu innebär). De övriga kräver
personnummer.

> Jag kan inte personnummersregleringarna och vet inte om det är lätt eller
> svårt att få ett personnummer om man nu inte har ett, men jag tänker att om
> det är lätt så tycker jag inte det finns någon anledning att ge "möjlighet
> för alla att legitimera sig, oavsett personnummer eller inte".
>
> Det är nog tillräckligt ambitiöst att försöka bli ett tredje alternativ.

Jag hörde någon siffra om 900 000 samordningsnummer i Sverige. Jag
ville sen erinra mig någon kritik och hittade på Wikipedia: "personer
som endast besitter [samordningsnummer möter] ofta problem vid
användning av elektroniska tjänster. De har inte rätt till svensk
id-handling eller elektronisk identifikation med Bankid eller Telia
Netid."
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Samordningsnummer#F%C3%B6r_innehavare)

> Om det är lätt kan det rimligtvis inte finnas någon stark drivkraft bakom
> målsättningen helt enkelt.
> 
> Om det tvärt om är svårt att få ett personnummer är jag tveksam till att
> inkludera målsättningen i projektet, av samma skäl faktiskt.
> 
> Lite oklart för mig varför den målsättningen är med helt enkelt. Det kan
> mycket väl vara så att jag sympatiserar med anledningen, men så vitt jag kan
> se kräver två av dom tre etablerade e-legitimationer som man som
> privatperson kan skaffa att man har ett personnummer.

Även krav som är lätta att leva upp till kan väl vara värt att ställa.

Har listan någon idé om en formulering som släpper just kravet gällande
personnummer? Jag vill öppna för att fortfarande komma åt första
ledet: "möjlighet för alla att legitimera sig" med fokus på generell
tillgänglighet.

Just när det kommer till samhällets datorisering så ser jag slarv med
tillgängligheten. Lösningar flyttas från personliga möten med
handläggare till webb och implementeras med bristande teknologier.
Äldre, funktionsnedsatta och personer med invandrarbakgrund
drabbas. Därför bidrar jag gärna till extra vaksamhet.

Hälsningar, Gustav

-- 
  Gustav Eek
  +46 709-58 85 93
  gustav@xxxxxxxxxxx

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature