[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Projektets syfte2022-04-17 13:25 skrev Gustav Eek:

Även krav som är lätta att leva upp till kan väl vara värt att ställa.

Det beror på.

Just när det kommer till samhällets datorisering så ser jag slarv med
tillgängligheten. Lösningar flyttas från personliga möten med
handläggare till webb och implementeras med bristande teknologier.
Äldre, funktionsnedsatta och personer med invandrarbakgrund
drabbas.

Jag är mer intresserad av tekniska än behjärtansvärda skäl för att inte ha med personnummer i kravspecen. Till exempel så finns det tydligen 23000 personnummer som är återanvända och:

"Vid återanvändning av personnummer är inte längre personnumret unikt för en individ och uppgifter kopplade till personnumret kan avse olika personer. Om en individ följs över en längre tid kan det uppstå orimliga kombinationer av händelser, t.ex. att det förekommer händelser efter att personen avlidit. Registrerade relationer mellan personer blir också osäkra, bland annat kan kopplingar mellan barn och föräldrar bli felaktiga."

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/ovrigt/ovrigt/ovriga-publikationer-ej-statistik/pong/publikationer/personnummer

Det låter ju inte så bra. Kan säkert göras bättre. Alltså ett tekniskt skäl mot personnummer.

Samtidigt belyser det att det finns en kostnad för hantering av "felaktiga" personnummer som så vitt jag förstår samhället står för. Alltså ett ekonomiskt skäl för personnummer.

mvh

//Erik
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/