[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[eleg-projekt] Kan vi skapa en egen lösning och ansluta den till Sweden Connect?Hej alla på eleg-listan!

Det finns ju en så kallad "identitetsfederation" som heter Sweden Connect som myndigheten DIGG har skapat.

Citerar från https://www.swedenconnect.se/om

--------------------------

Två olika parter ingår: IdP och SP

De parter som ingår i Sweden Connect är:

- Identity provider (IdP): Utför en elektronisk identifiering av användaren, det vill säga kontrollerar att användaren är den som hen utger sig för att vara vid legitimering i en e-tjänst, och utfärdar ett identitetsintyg till e-tjänsten. En IdP kallas också för legitimeringstjänst.

- Service provider (SP): Tillhandahåller en e-tjänst och behöver få reda på användarens identitet. En SP kallas också för förlitande part eftersom denne litar på det identitetsintyg som ställs ut vid en e-legitimering, och kan vara såväl en privat som offentlig aktör.

--------------------------

Vi (DFRI och/eller eleg-projektet i någon form) skulle då vara en "Identity provider" (IdP) och vår eleg-lösning skulle då i princip kunna dyka upp som ett alternativ hos olika "service providers" som är anslutna till Sweden Connect.

Läser vidare här: https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering

Under "Funktioner i e-legitimeringsprocessen" står det:

--------------------------

Flera olika funktioner samverkar för att e-legitimeringsprocessen ska fungera:

- Användare: Har en e-legitimation som hen använder för att legitimera sig elektroniskt mot en tjänst.

- E-legitimationsutfärdare: Förser användaren med en e-legitimation och tillhandahåller de stödfunktioner som krävs.

- Leverantör av identitetsintyg: Utför en elektronisk identifiering av användaren, det vill säga kontrollerar att användaren är den som hen utger sig för att vara. För de e-legitimationsutfärdare som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation faller denna funktion inom utfärdarens ansvar. Kallas också för "identity provider" eller IdP.

- Tillhandahållare av e-tjänst: Är den som litar på det identitetsintyg som ställs ut, och kan vara såväl en privat som offentlig aktör. Kallas också för "service provider" eller SP.

--------------------------

Vi skulle då vara både "E-legitimationsutfärdare" och "Leverantör av identitetsintyg".

Rent tekniskt skulle lösningen till exempel kunna bygga på GPG och att den privata nyckeln lagras i en YubiKey eller liknande. Det skulle krävas att läsa på mer i detalj om hur Sweden Connect fungerar och sen bygga kopplingar mellan vår lösning och "tekniskt ramverk" för Sweden Connect vilket ser ut att handla mycket om SAML (Security Assertion Markup Language).

När det gäller att använda fri och öppen källkod nämns det här för SP, "Kan vi bygga vår SP-lösning på öppen källkod?"
https://www.swedenconnect.se/support/fragor-och-svar
Där står det "Visst kan ni bygga er SP-lösning på öppen källkod. [...]" men det framgår inte om samma sak också gäller IdP-lösningar. Någon som vet?

Kan vi skapa en egen lösning med fri och öppen källkod på ett sånt sätt att den kan anslutas till Sweden Connect?

Om vi kan det, ska vi då göra det, är det en bra idé?

/ Elias

---
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/