[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Projektets syfteHej Erik,

Tack för svaren om det här!

> > möjlighet för alla att legitimera sig, oavsett personnummer eller inte
>
> [...] Lite oklart för mig varför den målsättningen är med helt enkelt.

Till att börja med vill jag förtydliga att det här nu var tänkt som en beskrivning av vilket "syfte" projektet har, vilket inte riktigt är samma sak som "mål". I alla fall var det så vi tänkte i styrgruppen när vi diskuterade det här, vi tänkte oss att "syfte" handlar om varför projektet finns, vad man vill i stora drag, i vilken riktning man vill förändra saker. Till skillnad från "mål" som åtminstone ibland kan betyda något mer specifikt och mätbart som att vi ska uppnå precis det här inom en viss tid. (Du nämnde också "kravspec", jag vill då förtydliga att syftet inte är samma sak som en kravspec. Det är dock bra att ha bestämt ett syfte och ha det med sig när man skriver en kravspec, tänker jag.)

Så, när vi i vårt förslag skrev "möjlighet för alla att legitimera sig, oavsett personnummer eller inte" som en del av projektets "syfte", då menades det inte som ett specifikt mål som nödvändigtvis måste uppnås för att projektet ska vara meningsfullt, utan mer som en önskan och en strävan, att vi i princip vill att "alla", i praktiken så många som möjligt, ska kunna använda e-legitimation.

Vet inte om jag lyckats förklara det här bra nu men poängen jag ville komma till är att det mycket väl kan finnas olika tekniska detaljerade anledningar till att en lösning i praktiken kanske behöver begränsas till personer med personnummer, men det är inget vi behöver ta hänsyn till i projektets "syfte" för syftet är på en mer principiell nivå.

Sen när det gäller själva frågan om varför den punkten är med, där tänker jag att vi bryr oss om rättigheter men frågan är förstås då "rättigheter för vem?" Om jag personligen skulle utgå från min egen situation just nu, då har jag personnummer så det där handlar om rättigheter för andra, för mig personligen skulle det duga med en lösning som fungerade för alla med personnummer. Men det finns människor som inte har personnummer och om de inte kan använda e-legitimation är det ett problem, en inskränkning i deras rättigheter. Jag tänker att vi bör jobba för digitala rättigheter för alla, eller åtminstone så många som möjligt, och inte i onödan begränsa det.

Just "personnummer eller inte" är egentligen inte huvudsaken utan så skrev vi mer för att personnummer är det tydligaste exemplet på hur en lösning kan begränsas till att bara fungera för vissa personer. Det viktiga är att förmedla att vi vill ha en lösning som fungerar för så många som möjligt, inte bara för vissa grupper i samhället.

(En annan anledning att ha med den punkten i syftet är att det kan göra det lättare att få draghjälp från olika aktörer som ser det problemet som viktigt, t.ex. delar av samhället som jobbar med flyktingar på olika sätt, de ser behovet och skulle kunna samarbeta med oss.)

Tekniska frågor är också viktiga, och det kan visa sig finnas tekniska skäl till att trots allt göra något specifikt för personnummer. Men i så fall är det något som tvingas fram av vissa anledningar och inte något som är önskvärt utifrån projektets syfte, tänker jag. För tidigt att säga något exakt om det nu men jag kan spekulera att det borde gå att ha ett generellt system som kan hantera olika typer av identifiering som grund, där personnummer kan vara en men där systemet också klarar av att koppla in personer där det finns en annan grund än personnummer. Programmeraren i mig tänker här att det är dumt att hård-koda in begränsningar i det generella gränssnittet, bättre att tillåta olika möjligheter även om man sedan i praktiken börjar med en specifik sak.

Blev det mer klart nu varför vi hade med punkten om "möjlighet för alla att legitimera sig, oavsett personnummer eller inte"?

Vad tänker ni andra på listan om det här?

Det hade varit fint om vi kunde landa i en syftes-formulering som duger så att vi sen kan ha den som hjälp i fortsättningen.

(Svara gärna också i andra trådar på den här listan: Vad tänker ni om Sweden Connect? Cynthia, hur gick det med Netnod-mötet?)

/ Elias

Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/