[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Även AftonbladetHej!

Jag kan också tipsa om Rasmus Fleischer, "Bank-ID kan öppna för
spioner", ETC Nyhetsmagasin, 12 apr 2021:
https://www.etc.se/kronika/bank-id-kan-oeppna-foer-spioner. Det är en
lagom lång text, som verkar vara tillgänglig utan prenumeration (skriv
till mig annars)

Hälsningar, Gustav


-- 
  Gustav Eek
  +46 709-58 85 93
  gustav@xxxxxxxxxxx

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature