[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Även AftonbladetHej igen,

Finn fem fel, och såhär ska det vara.

Tips om Rasmus Fleischer, "Bank-ID kan öppna för spioner", ETC
Nyhetsmagasin, 12 apr 2022:
https://www.etc.se/kronika/bank-id-kan-oeppna-foer-spioner. Det är en
lagom lång text, som verkar ligga bakom betalvägg, så skriv till mig
för utskrift, den intresserade.

Vänliga hälsningar, Gustav Eek

-- 
  Gustav Eek
  +46 709-58 85 93
  gustav@xxxxxxxxxxx

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature