[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Kan vi skapa en egen lösning och ansluta den till Sweden Connect?Hej!

Personligen tycker jag att det vore mest rimligt att en separat
juridisk person har tjänsten om en sådan ska drivas.
Men sedan tror jag att det kan behövas mer resurser än vad som finns i
gruppen i dagsläget för att göra det.

Jag tror tyvärr att vi inte kommer kunna vara en
e-legitimationsutfärdare själva, det skulle nog behövas ett antal
anställda för att faktiskt göra det skulle jag gissa från de bitarna
jag har läst hittills.
Det enda sättet jag tror det skulle kunna funka på är ifall vi lyckas
få typ EU att stödja det här genom att ge tillräckligt mycket pengar
att det går att anställa folk.
Det är nog inte omöjligt men det skulle vara svårt och jag tror nog
att det är den primära vägen om vi vill vara en
e-legitimationsutfärdare.

Det andra alternativet skulle ju vara ifall vi kunde få inflytande i
någon process för att ta fram en statlig e-legitimationsutfärdare, det
känns som att det inte är omöjligt.

-Cynthia

On Tue, May 10, 2022 at 8:03 AM Mikael Odhage <mikael.odhage@xxxxxxxxxxx> wrote:
>
> Hej Elias (och listan)!
>
> Som jag har förstått diskussionen på listan så finns det en vilja att
> skapa en fri lösning. Om det innebär att DFRI skulle bli en
> IdP-leverantör så skulle därmed DFRI som förening ta på sig ett tämligen
> stort samhällsansvar. Har vi styrelsen med oss på det?
>
> /Mikael
>
> Den 2022-05-10 kl. 06:31, skrev Elias Rudberg:
> > Hej!
> >
> > Jag ställde frågan "Kan vi bygga en IdP-lösning på öppen källkod?"
> > till DIGG med en förklaring av bakgrunden, jag fick förljande svar
> > från DIGG:
> >
> > ----- svar från DIGG ----------
> > I Sverige har vi, som ett av få länder inom EU, en öppenhet för att
> > olika aktörer inom såväl privat som offentlig sektor får ta fram och
> > erbjuda e-legitimationer. Efter ansökan från e-legitimationsutfärdaren
> > granskar och godkänner DIGG e-legitimationer mot Tillitsramverket för
> > Svensk e-legitimation. Tillitsramverket är teknikneutralt och ställer
> > exempelvis inga krav på att endast vissa operativsystem ska användas.
> >
> > När e-legitimationen används i offentliga e-tjänster rekommenderar
> > DIGG användning av den öppna standarden SAML 2.0, som stöds av öppen
> > programvara, för elektronisk identifiering (det vill säga trafiken
> > mellan e-legitimationsutfärdarens intygsfunktion och den förlitande
> > partens digitala tjänst).
> > -------------------------------
> >
> > Om jag förstår det här rätt bör det vara möjligt för en ideell aktör
> > som t.ex. DFRI att bli vad DIGG kallar en "e-legitimationsutfärdare"
> > och skapa en egen lösning byggd på fri källkod, skicka in en ansökan
> > till DIGG och lösningen ska då bli godkänd förutsatt att den uppfyller
> > kraven i "Tillitsramverket för Svensk e-legitimation".
> >
> > https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering/tillitsnivaer/tillitsramverket
> >
> >
> > En relevant del borde vara "Vägledning för IdP-leverantör":
> >
> > https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering/tillitsnivaer/tillitsramverket/vagledning-idp
> >
> >
> > Jag vill gärna höra vad ni andra på listan tänker om det här. Är det
> > en bra idé att försöka bli en "e-legitimationsutfärdare" på det här
> > sättet, kopplad till Sweden Connect? Varför/varför inte? Vad tycker ni?
> >
> > / Elias
> >
> >
> > On 2022-04-20 19:07, Elias Rudberg wrote:
> >> Hej alla på eleg-listan!
> >>
> >> Det finns ju en så kallad "identitetsfederation" som heter Sweden
> >> Connect som myndigheten DIGG har skapat.
> >>
> >> Citerar från https://www.swedenconnect.se/om
> >>
> >> --------------------------
> >>
> >> Två olika parter ingår: IdP och SP
> >>
> >> De parter som ingår i Sweden Connect är:
> >>
> >> - Identity provider (IdP): Utför en elektronisk identifiering av
> >> användaren, det vill säga kontrollerar att användaren är den som hen
> >> utger sig för att vara vid legitimering i en e-tjänst, och utfärdar
> >> ett identitetsintyg till e-tjänsten. En IdP kallas också för
> >> legitimeringstjänst.
> >>
> >> - Service provider (SP): Tillhandahåller en e-tjänst och behöver få
> >> reda på användarens identitet. En SP kallas också för förlitande part
> >> eftersom denne litar på det identitetsintyg som ställs ut vid en
> >> e-legitimering, och kan vara såväl en privat som offentlig aktör.
> >>
> >> --------------------------
> >>
> >> Vi (DFRI och/eller eleg-projektet i någon form) skulle då vara en
> >> "Identity provider" (IdP) och vår eleg-lösning skulle då i princip
> >> kunna dyka upp som ett alternativ hos olika "service providers" som
> >> är anslutna till Sweden Connect.
> >>
> >> Läser vidare här: https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering
> >>
> >> Under "Funktioner i e-legitimeringsprocessen" står det:
> >>
> >> --------------------------
> >>
> >> Flera olika funktioner samverkar för att e-legitimeringsprocessen ska
> >> fungera:
> >>
> >> - Användare: Har en e-legitimation som hen använder för att
> >> legitimera sig elektroniskt mot en tjänst.
> >>
> >> - E-legitimationsutfärdare: Förser användaren med en e-legitimation
> >> och tillhandahåller de stödfunktioner som krävs.
> >>
> >> - Leverantör av identitetsintyg: Utför en elektronisk identifiering
> >> av användaren, det vill säga kontrollerar att användaren är den som
> >> hen utger sig för att vara. För de e-legitimationsutfärdare som har
> >> kvalitetsmärket Svensk e-legitimation faller denna funktion inom
> >> utfärdarens ansvar. Kallas också för "identity provider" eller IdP.
> >>
> >> - Tillhandahållare av e-tjänst: Är den som litar på det
> >> identitetsintyg som ställs ut, och kan vara såväl en privat som
> >> offentlig aktör. Kallas också för "service provider" eller SP.
> >>
> >> --------------------------
> >>
> >> Vi skulle då vara både "E-legitimationsutfärdare" och "Leverantör av
> >> identitetsintyg".
> >>
> >> Rent tekniskt skulle lösningen till exempel kunna bygga på GPG och
> >> att den privata nyckeln lagras i en YubiKey eller liknande. Det
> >> skulle krävas att läsa på mer i detalj om hur Sweden Connect fungerar
> >> och sen bygga kopplingar mellan vår lösning och "tekniskt ramverk"
> >> för Sweden Connect vilket ser ut att handla mycket om SAML (Security
> >> Assertion Markup Language).
> >>
> >> När det gäller att använda fri och öppen källkod nämns det här för
> >> SP, "Kan vi bygga vår SP-lösning på öppen källkod?"
> >> https://www.swedenconnect.se/support/fragor-och-svar
> >> Där står det "Visst kan ni bygga er SP-lösning på öppen källkod.
> >> [...]" men det framgår inte om samma sak också gäller IdP-lösningar.
> >> Någon som vet?
> >>
> >> Kan vi skapa en egen lösning med fri och öppen källkod på ett sånt
> >> sätt att den kan anslutas till Sweden Connect?
> >>
> >> Om vi kan det, ska vi då göra det, är det en bra idé?
> >>
> >> / Elias
> >>
> >> ---
> >> Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
> >> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> >> Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/
> >>
> >
> > Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
> > Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> > Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/
> >
> --
> Vänliga hälsningar
> Mikael Odhage
> Min publika nyckel hittas på hkp://keys.gnupg.net eller http://keys.gnupg.net
> +46(0)709933651
> SIP: sessrum@xxxxxxxxx
> Jabber/XMPP: odhagemikael@xxxxxxxxx
> Diaspora: odhage@xxxxxxxx eller https://diasp.nl/u/odhage
> Matrix: @odhage:matrix.org
> Session: OdhageSess
> Bilder på: https://pixelfed.de/OdhageMikael
>
> Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/
>
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/