[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Kan vi skapa en egen lösning och ansluta den till Sweden Connect?Hej,

Är positiv till det här projektet och idén om e-legitimationsutfärdare är spännande och jag tycker det är värt att om det finns intresse från medlemmar så kör! Funderar dock på just frågan om DFRI har resurser att upprätthålla och utföra sådan tjänst som ideell förening. Jag tror att DFRI kan vara bra just som föreningen syftar på att stötta det som medlemmar vill utföra. Om det håller eller i ett annat scenario leder till att det skapas en separat juridisk person med uppdraget där föreningar, privatpersoner, myndigheter och företag kan samfinansiera det hela. Det är värt att undersöka och vara i kontakt med myndigheter, opinionsbildare och medborgare/medlemmar och kommunicera öppet från projektet genom föreningens kanaler för att ta reda på väg framåt. Kanske ett öppet lunchwebinar fritt för vem som att vara med i där medborgare och samhällsaktörer bjuds in och tankeballongen testas?

Citerar detta från en privat stängd plattform för jag tänker att det säger en del om problemet:

"Tips på vad statliga resurser skulle kunna läggas på (innan vi satsar stort på AI och andra häftiga och trendiga saker) för att öka digitaliseringen:

Utöver att utfärda pass, id-kort, körkort och andra fysiska identitetshandlingar, verka för att EU låter nationella myndigheter utfärda digitala identitetshandlingar (certifikat) för både privatpersoner och företag. Kan finansieras med liknande avgift som för fysiska id-handlingar. Nu kostar det extremt mycket att köpa certifikat från privata aktörer och de idkontroller som görs är inte likvärdiga myndigheternas. I Sverige dominerar istället BankID. Även om BankID är "gratis" för oss som konsumenter är det dyrt för företag att tillhandahålla det och ger bara tillgänglighet för de som kan få ett BankID. Resultatet är att vi inte på bred front implementerar lämpliga lösningar för digital identifiering. Att utfärda id:n borde aldrig ligga på någon annan än en myndighet. När det tillgängliggörs centralt kan en enhetlig standard skapas som säkerställer att så många som möjligt så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt kan använda det. Möjliggör för företag att skapa säkra tjänster utan att behöva betala till de som utfärdat användarnas certifikat.

Tillgängliggör offentlig data via APIer så att de som behöver tillgång till datan för att bygga tjänster kan hämta den. Finansiera ej med att ta betalt av de som använder den offentliga datan - kommer bara leda till att ett fåtal har råd och i slutändan är det ändå konsumenterna som får betala. Offentlig data tillhör oss alla och ska komma oss alla tillgodo. Underlätta istället för att låsa in. Då kommer den offentliga datan komma till bäst användning.

Möjliggör integrering via APIer för alla typer av ärenden i relation till myndigheterna - för att lämna in ansökningar eller anmälningar, för att hantera pågående ärenden etc. Släpp tanken att det är myndighetens uppgift att bygga e-tjänster som många ska använda. Utveckla APIer och ta fram ett eget enkelt gränssnitt som också använder APIerna så kommer andra lägga resurser på att utveckla praktiska alternativ som kan användas istället. Skattepengarna kan användas till mycket annat än att bygga fina etjänster på myndigheternas hemsidor.

Var medveten om myndighetens roll i ekosystemet som möjliggörare. Bara för att man själv och ingen annan kan göra saker innebär det inte att man är rätt aktör att göra det. Var lyhörd mot andra, även utanför myndighetssfären. Lyssna även på de som inte kommer från stora och etablerade aktörer. Guldkorn kan hittas på många ställen där man minst anar det. Ta in de behov som finns och efterfrågas. Fråga er hur man kan möjliggöra så att så många som möjligt kan bidra till innovation. Antag inte att myndigheten är bäst skickad att kontrollera vilken innovation som ska få finnas, hur den ska gå till och ramarna för det. Möjliggör innovationen istället genom att skapa de tekniska förutsättningarna. "

Källa:
- https://www.linkedin.com/in/christinablomkvist
- https://www.linkedin.com/posts/christinablomkvist_digitalisation-within-the-public-sector-must-activity-6913355143069495296-H3RX

Mvh,
Mattias
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/