[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[eleg-projekt] DFRI E-leg evenemang juni?Hej e-leg-projektet!

Styrelsen ställde sig positiva till frågan från e-leg-projektet under mötet i tisdags och vi uppmuntrade även till ett öppet event för medlemmar och allmänheten från projektet som styrelsen kan stötta i kommunikation.

Jag har pratat med Community Manager på Https://Goto10.se i Stockholm och han välkomnar varmt ett event från DFRI-medlemmar om e-legprojektet. Behöver inte alls vara avancerat utan räcker bra med att berätta om idén, bakgrunden, vart projektet är och så och försöka bjuda in folk som ni nämnt här på listan osv. Kanske även Riksdagens digitaliseringsutskott för att folkbilda och involvera folkvalda i frågan. 

Lite länkar:
Håll event: https://www.goto10.se/hall-event/
Håll digitalt event (med eller utan stöd av Zoom och Zoom-tekniker, t.ex. via egen Jitsi): https://www.goto10.se/hall-event/hall-ett-digitalt-event/
Tips för att nå ut med Goto10-event: https://www.goto10.se/hall-event/tips-for-att-na-ut-med-ditt-event/ (det här är det som styrelsen och andra medlemmar än projektmedlemmar kan hjälpa mest och enklast med men även bollplank kring presentationsbilder!)

Goto10.se kan hjälpa hantera deltagaranmälningar med eller utan Zoom-stöd vilket jag kan rekommendera då det kan vara rätt mycket admin och sköts enl. GDPR.

Det är inga problem att få hjälp och använda möteslokaler helt kostnadsfritt bl.a. Gradängen (max 40 pers) och Hörsalen (max 99): https://www.goto10.se/hall-event/eventlokaler-stockholm/

Vid fysiskt event går det även att livesända via Youtube (jag kommer prata med dem igen om öppna alternativet PeerTube).

Mvh,
Mattias