[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] behövs logga?Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx> wrote
Fri, 30 Mar 2012 08:59:56 +0200:

| Någon har ju skapat en simpel AK-Hatt-inspirerad logga på twitterkontot också:
| https://si0.twimg.com/profile_images/1792337827/DFRI-logo-square.jpg

Jo, det där är DFRI:s logga.

Vad är kopplingen till AK-Hatt?