[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] 14 av 14 närvarande EDRi-medlemmar röstade för vår medlemsansökanHurra!

2012/3/31 JOSEFSSON Erik <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>:
> Hej!
>
> 14 av 14 närvarande EDRi-medlemmar röstade för vår medlemsansökan.
>
> //Erik
>
> --
> Erik Josefsson
> Advisor on Internet Policies
> Greens/EFA Group
> GSM: +32484082063
> BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
> SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776-- 
/Alexander Rydekull