[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] 14 av 14 närvarande EDRi-medlemmar röstade för vår medlemsansökanHej!

14 av 14 närvarande EDRi-medlemmar röstade för vår medlemsansökan.

//Erik

--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature