[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI en ISP?Hej!

Erik J undrade tidigare idag [1] om DFRI var en ISP ("internet service
provider") som köper och säljer trafik. Svaret är ja, på sätt och vis.

Vi utbyter trafik med andra internetleverantörer på samma sätt som en
ISP, med hjälp av s.k. BGP-peering. Huvuddelen av vår trafik betalar vi
för till en s.k. "transit provider" och en liten del (ca 10%) "peerar vi
av" utan kostnad.

Vi säljer däremot ingen trafik idag. Det finns inget som hindrar oss
från att göra det men för det krävs att den som vill köpa av oss kan
ansluta sig till vårt nät på något sätt. Det är inte helt enkelt, såvida
inte personen eller organisationen ifråga har infrastruktur liknande vår
och kan ta sig till någon av de anslutningspunkter där vi finns.

Poängen med att utbyta trafik som en internetleverantör är att vi har
möjligheten att pröva hur ansvarsfriheten för nätleverantörer ("ISP
liability") ser ut i praktiken i Sverige. Ett av målen med DFRI är att
utröna huruvida en nätleverantör kan hållas ansvarig för den trafik den
förmedlar, något vi tycker att man inte skall -- den som förmedlar
trafik har inget att göra med innehållet, en viktig princip som vi
tycker måste upprätthållas även i fråga om anonymiserad trafik.

En annan poäng med den här konstruktionen är att vi lär oss mycket om
hur det där internet fungerar i verkligheten, vilket är en fördel om man
skall vara med och påverka dess utveckling.

[1] Vi har en IRC-kanal #dfri_se på nätverket OFTC.net. Välkomna dit!

-- 
Linus