[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] Morgondagens förhandlingar med EDRiToppentext!

Avrapporterar under dagen.

Nu till tåget!

//Erik

On 03/31/2012 12:37 AM, Linus Nordberg wrote:
"JOSEFSSON Erik" <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
Fri, 30 Mar 2012 21:42:35 +0200:

| jag kom in lite sent i det här så jag har inte stenkoll på bredden och
| djupet av DFRI, men om jag fattar rätt så vill EDRi veta lite mer om oss
| innan dom behandlar vår medlemsansökan formellt. Stadgar och inriktning
| är helt i linje med EDRis, så det är inga oklarheter på den punkten, det
| är mer var vi kan bidra med som ska lyftas fram!
| 
| Så jag har slängt ihop en padda:
| 
|     http://pad.epfsug.eu/dfri--kladd
| 
| Om det är nåt som nån känner sig bra på så saknas LÄGG TILL!!
| 
| Om nåt ser helt tokigt ut, TA BORT :-)
| 
| Pejstar nuvarande version nedan.
| 
| Jag tar tåget klockan tidigt tidigt, så det är nu det gäller.
| 
| Tusen tack för förtroendet och all hjälp.

Erik,

Jag har lite problem med etherpads och lade texten i vår wiki, på
https://www.dfri.se/edri-membership-appl/ (texten inklippt nedan).

Jag gjorde några formatteringsändringar och försökte minska risken för
syftningsfel i första punkten av saker vi kan bidra med. 

Men f.a. bytte jag ut andemeningen i första stycket från att anklaga
EDRi för att ha varit otydliga till att istället förklara våra
ambitioner och varför det tagit oss ett halvår att komma hit.

Tycker du att det blir "för snällt"? Finns det någon anledning att ha en
annan ton?

Hela texten, kommentarer mottages tacksamt:

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
DFRI's application for membership has caused a bit of debate among its
members.  DFRI clearly has the ambition to be a political power in
Sweden and would like to supply EDRi with regional information as well
as cooperate with other organisations within the EU in order to learn
from their struggle, successes and failures.

With a large proportion of the membership based in the tech area, the
first couple of months have seen a focus on building infrastructure
more than mustering political strength and recruiting policy people.

DFRI is now very happy to be able to send a representative to the EDRi
general assembly with the hope that you too see DFRI as a good
candidate for becoming an EDRi member.

DFRI's ~30 members to date can bring the following to the table:

* expertise in Tor technology; Tor exit node competence; network
  traffic analysis; DNSSEC; IPv6; monitoring, tracking and
  surveillance technologies; internet routing; email, mirroring and
  proxy solutions

* policy development in the fields of privacy, net neutrality, network
  management, open access network models, core internet design
  principles, end user contracts and ISP liability

* communication skills in social media; activism coordination; media
  relations and journalistic experience

* campaign outreach; collaboration and targeted actions

* political analysis and intelligence on national, regional and EU
  level
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---


--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature