[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DFRI en ISP?On Mar 31, 2012, at 1:41 AM, Linus Nordberg wrote:

> Hej!
> 
> Erik J undrade tidigare idag [1] om DFRI var en ISP ("internet service
> provider") som köper och säljer trafik. Svaret är ja, på sätt och vis.
> 
> Vi utbyter trafik med andra internetleverantörer på samma sätt som en
> ISP, med hjälp av s.k. BGP-peering. Huvuddelen av vår trafik betalar vi
> för till en s.k. "transit provider" och en liten del (ca 10%) "peerar vi
> av" utan kostnad.
> 
> Vi säljer däremot ingen trafik idag. Det finns inget som hindrar oss
> från att göra det men för det krävs att den som vill köpa av oss kan
> ansluta sig till vårt nät på något sätt. Det är inte helt enkelt, såvida
> inte personen eller organisationen ifråga har infrastruktur liknande vår
> och kan ta sig till någon av de anslutningspunkter där vi finns.
> 
> Poängen med att utbyta trafik som en internetleverantör är att vi har
> möjligheten att pröva hur ansvarsfriheten för nätleverantörer ("ISP
> liability") ser ut i praktiken i Sverige. Ett av målen med DFRI är att
> utröna huruvida en nätleverantör kan hållas ansvarig för den trafik den
> förmedlar, något vi tycker att man inte skall -- den som förmedlar
> trafik har inget att göra med innehållet, en viktig princip som vi
> tycker måste upprätthållas även i fråga om anonymiserad trafik.
> 
> En annan poäng med den här konstruktionen är att vi lär oss mycket om
> hur det där internet fungerar i verkligheten, vilket är en fördel om man
> skall vara med och påverka dess utveckling.

Jag har tittat lite på huruvida vi lyder under LEK eller inte. Just nu lutar det åt att vi kan välja själva. Nackdelen är dock att DLD kommer in under LEK nu, och att om vi då erbjuder t.ex. e-posttjänster måste logga dessa enligt DLD. Det är trist. Vi borde göra en lite mer grundläggande utredning huruvida vi vill vara listade på PTS lista över operatörer eller inte. Det finns dock ingen praxis på området, så om det skulle komma upp lite större juridiska frågor kanske vi ändå klassas under LEK.

Det som hänt nu i veckan i Frankrike också är att den motsvarigheten till PTS begärt ut alla peeringtabeller från de franska operatörerna, för att säkerhetsställa någon form av "nätneutralitet". Stor diskussion på Nanog-listan. Gå med och kolla arkiven.

Första mailet i tråden från Nanog:

This is now the end. The French regulator ( Arcep ) is now asking all the
people with an ASN in France ( with a L33 license ) to get all their
information on their peering.

The Arcep claim it's for the "net neutrality" and still don't understand
it works because it's self regulated.

So, some of US network with a L33 License will also have to respond (
obligation because you have the L33-1)

The documents can be downloaded here
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&L=&tx_gsactualite_pi1[uid]=1508&tx_gs
actualite_pi1[backID]=1&cHash=ed82d44a55 : ( french for now, english
courtesy version will come soon )

The document is asking for informations like : BW, Prices, contract or
not, level of use, date of the contract S

You have to give them information twice a yearWe ( @Neo Telecoms ) and other folks in France will probably setup
something with other carriers ( I already had some discussion with some of
you ) to talk to them on a single voice.

--
Raphaël Maunier
NEO TELECOMS
CTO / Directeur Ingénierie
AS8218