[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DFRI en ISP?> Jag har tittat lite på huruvida vi lyder under LEK eller inte. Just nu lutar det åt att vi kan välja själva. Nackdelen är dock att DLD kommer in under LEK nu, och att om vi då erbjuder t.ex. e-posttjänster måste logga dessa enligt DLD.

Mmmmhh... Hur är det angående Tor trafik? Om jag minns rätt så fanns
argumentet i Tyskland att Tor operatörer erbjuder ingen
telekommunikationstjänst enligt telekommunikationslagen och DLD är
därför inte användbar... (Det var bara ett argument och det finns ingen
lagakraftvunnen dom om det är rätt eller fel, men kanske det finns en
liknande möjlighet att argumentera här i Sverige)

Georg

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature