[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] behövs logga?Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx> wrote
Fri, 30 Mar 2012 19:34:10 +0200:

| > Vad är kopplingen till AK-Hatt?
| 
| Ser ju ut att vara kraftigt inspirerad från den digitala agendan:
| http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256
| 
| ":D", dvs
| Jag antod det var så för den dök upp efter hon presenterade agendan vad jag kommer ihåg.
| Inte för att det spelar nån roll, tyckte det var smart. :)

Wow, det hade jag ingen aning om.

Varför var det ingen som sade något! :-)

Vi får hoppas att du är den enda med så god associationsförmåga.