[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] SIF12 Side eventOn Thu, Apr 05, 2012 at 11:07:49PM +0200, Marcin de Kaminski wrote:
> Hej Dfri!
> 
> Först och främst vill jag lite lagom ödmjukt tacka er för att ni finns.
> Hörde även om både ert inträde i Edri och era kontakter med Effi, och
> jag tror helt och fullt att vår gemensamma framtid blir sk "bättre".
> 
Hej och tack! Det hoppas vi med. 

> Ang snart stundande SIF12, dock. Det har dykt upp en lista på side
> events på konferenssiten, som ni säkert redan sett -
> http://www.stockholminternetforum.se/side-events/ - och i mitt huvud
> finns det en del överlapp. Jag är engagerad i "Challenges of Net
> Activism: Organization, Tactics, Infrastructure" tillsammans med Alberto
> Escudero-Pascual, och förutom er finns också Global Voices och kanske
> även Silc som arrangerar event på _ungefär_ samma tema. Typ
> "nätaktivism-ish" från lite olika vinklar.
> 
> Jag tar gärna mothugg på det här, men ur mitt perspektiv känns fyra
> intressanta events som dessa som rätt mycket - särskilt som jag tror att
> det finns parallella spår som skulle må bra av att diskuteras ihop. Inte
> minst för att det skulle ta rätt mycket tid i anspråk att försöka finnas
> på alla fyra för att kretsarna ska kunna mötas.
> 
>
> Jag och Alberto har förslagit för Global Voices att på något sätt jämka
> ihop våra programpunkter till en. De har dock vänligt men bestämt sagt
> nej. Jag tänkte därför höra med er om ni haft liknande funderingar som
> vi, eller om vi är helt ute och cyklar.
> 
> Mer konkret: Har ni tänkt att er side event är en ren TOR tech workshop
> eller finns det utrymme för att diskutera även något bredare frågor? Om
> så är fallet skulle vi nämligen vara mer än intresserade av att kroka på
> er. Eventuellt kan man ju då också be att få något förlängd tid.
> 
> Öppen fråga, men tänkte bolla den till er. Ni känns mest som vi.
> 

Vi hade tänkt vara fokuserade på Tor och tror att vi kan fylla ut vår
slot med det. Jag skulle dock inte ha nåt emot att samarbeta om vidare ämnen heller. 
En stor del av vår tid kommer upptas av Andrew Lewman, Executive
Director, The Tor Project som kommer hålla en presentation. Sedan
frågor och så workshop där de som vill får hjälp att börja använda
Tor. Hur lång tid det tar och vilka frågor som  uppstår är högst oklart. 
Ett frågetecken är hur många som faktiskt har möjlighet att installera
Tor på sin egen dator. Om besökare öht har dator med sig. Kanske går
den punkten väldigt fort. 

Vad har ni tänkt få med i "Challenges of Net Activism: Organization,
Tactics, Infrastructure"?

Mvh
Johan