[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] EU-domstolens beslut i IpredmåletLinus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> writes:

 (Vilken slags krock var det HD ville att EU-domstolen skulle utreda? Jag
 har inte hängt med.)
 
 Enligt Joe McNamee på EDRi [2] så betyder det iaf _inte_ att
 upphovsrättinnehavare kan peka på DLD för att kräva lagring enligt
 Ipred.
 
 TorrentFreak verkar tolka [3] domslutet som att EU-domstolen studerat
 hur Sverige har implementerat Ipred, något som EDRi uttryckligen säger
 att man inte har gjort (se [2]):
 
Enligt SR P1 igår så har EU-domstolen inte avgjort detta ännu. Däremot
har "generaladvokaten" yttrat att DLD och Ipred inte krockar, men
samtidigt sagt att data som lagrats enligt DLD inte får användas för
antipiratsyften; lagringen måste gjort med syftet att jaga "pirater".

(Detta är min sammanfattning av P1:s tolkning av vad generaladvokaten,
så det finns en risk för viss förvrängning.)

-- 
Torbjörn