[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] [Fwd: Ang "Ingen hänsyn till små operatörer"]Hej listan,

körde ett litet DLD-race på #isp (@ircnet) sen tio i förmiddags. Tänkte
jag delar med mig här också.

Jag är lat så jag vidarebefodrar bara vad jag skrev till Ida på IDG.

Artikeln som triggade det hela är
http://www.idg.se/2.1085/1.445800/ingen-hansyn-till-sma-operatorer

Vänligen,
Martin
--- Begin Message ---
Hej Ida,

jag läste och förundrades över artikeln "Ingen hänsyn till små
operatörer".

Jag blev så förundrad att jag ringde upp Joakim Strålmark på PTS,
projektledare för DLD där.

Det är helt och hållet valbart för en operatör att använda de
ETSI-baserade automatiserade systemen för strukturerad hantering av de
olika polisernas uppgiftsbegäran från operatörer.

1. Bara operatörer som är anmälningspliktiga enligt LEK berörs av DLD.
2. Det duger utmärkt att bara svara i telefon för att hantera utlämnande
av begärda uppgifter till polis, efter att erforderliga dokument;
domstolsbeslut med mera, har visats och autentiserats av operatören.
3. För en liten operatör händer ovan kanske en gång på fem år eller så.
4. Det finns inget som helst krav på att använda de automatiserade
systemen.
5. Kraven på datan i sig som operatörer enligt 1) ska lagra är för de
allra flesta små internetoperatörer uppfyllda om:
  a) Man har en NTP-server med logg av tidsdrift på varje berörd server,
  b) Man har en beskrivning eller logg över vilka kunder som har vilka
IP-adresser vid vilket tillfälle.  
  c) Har man t.ex fasta IP-adresser till sina kunder räcker det med en
Excel-fil...  
  d) c) gäller så länge ens nät är så säkert att användare inte kan
förfalska sina avsändaradresser, dvs använda någon annan adress än den
som står i Excel-filen...
  e) servrarna står i ett låst rum dit bara behöriga personer har
access, och man har lösenord av god kvalitet för att komma åt maskinerna
med fjärraccess.

Ovan räcker i princip.  Det behövs inga 100-tusentals kronor per litet
stadsnät som
http://www.idg.se/2.1085/1.445802/stadsnaten-upphandlar-tillsammans
beskriver, ej heller 1.7 Mkr i investering som stackars Conect har fått
i quote från nån som säljer de ETSI-baserade systemen.

Vänligen,
Martin Millnert
0701-547540

PS. BRF:er som tillsammans köper Internet av operatörer är ej
anmälningspliktiga till PTS enligt LEK. Och en hel radda andra små
operatörer också. DS


--- End Message ---

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part