[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Remissvar till PTS ang datalagringHej listan!

Post- och telestyrelsen tar emot kommentarer till sina förslag om hur
datalagringen skall gå till, närmare bestämt deras föreslagna
föreskrifter för utlämnande av och skyddsåtgärder för lagrade uppgifter.

http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2012/Remiss-av-forslag-till-PTS-foreskrifter-och-allmanna-rad-kring-lagring-av-uppgifter/ :

  PTS bereder härmed tillfälle att yttra er över förslag till:

  * Föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för
   brottsbekämpande ändamål (dnr 12-4585)

  * Föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder av lagrade
   uppgifter för brottsbekämpande ändamål (dnr 12-4586)

  Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 24 augusti
  2012. PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen
  pts@xxxxxx.

DFRI är inte med på sändlistan med myndigheter och organisationer som
ombetts att yttra sig men vi kan svara ändå. Om vi har något att säga.

Är det någon på listan som är sugen på att arbeta med detta? Man börjar
nog med att läsa de sex dokumenten som länkas på sidan ovan. Sen
skriver man ett svar.

Texten skall vara inne om tre veckor, torsdagen den 24/8. DFRI:s
styrelse träffas tisdagen den 14/8. En hyggligt färdig text till dess
vore ju det bästa.

MVH,
Linus