[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Remissvar till PTS ang datalagringHej listan!

Hur har det gått gällande remissvaret? Är det någon/några som har tagit tag i det? Jag har något sent gått igenom dokumenten och noterade att de har fyra olika schablonsnivåer oavsett vad det är för uppgifter som begärs:
överlämning vardagar 8-17 utan standardiserat format
överlämning vardagar 8-17 med standardiserat format
överlämning ej vardagar 8-17 utan standardiserat format
överlämning ej vardagar 8-17 med standardiserat format

(Sedan tillkommer olika schabloner beroende på om det är enskilda uppgifter eller listor som eftersöks).

Det låter ju lite komplicerat att räkna på, särskilt för begärande myndighet. ;-) Att det är väldigt enkelt att se till att man använder ett "nästan standardiserat format" och överlämnar informationen så att det precis räknas som ej vardagar mellan 8-17 låter för mig som att det går att utnyttja som operatör. :)

Det som kan vara mer relevant för DFRI är ett avsnitt om kryptering av behöringsloggning i den andra remissen. * PTS rekommenderar att en (icke specifierad) allmänt erkänd krypteringsmetod används (oavsett om metoden är knäckt eller ej) * PTS fokuserar dessutom på nyckellängd (trots att det beror på vilken metod som används) * PTS verkar enbart ta hänsyn till metoder som använder en nyckel (inte publik-key-system) * PTS har samma sektion för både lagring och överföring (även om det är olika säkerhetsmål)
* Behörighetsloggens information ska raderas samtidigt som dld-datat.

Kan ju finnas lite att kommentera på. ;-)

Med vänliga hälsningar
Emil Isberg - revisor

On Fri, 03 Aug 2012 01:28:43 +0200, Linus Nordberg wrote:
Hej listan!

Post- och telestyrelsen tar emot kommentarer till sina förslag om hur
datalagringen skall gå till, närmare bestämt deras föreslagna
föreskrifter för utlämnande av och skyddsåtgärder för lagrade uppgifter.


http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2012/Remiss-av-forslag-till-PTS-foreskrifter-och-allmanna-rad-kring-lagring-av-uppgifter/
:

  PTS bereder härmed tillfälle att yttra er över förslag till:

* Föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för
   brottsbekämpande ändamål (dnr 12-4585)

  * Föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder av lagrade
   uppgifter för brottsbekämpande ändamål (dnr 12-4586)

Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 24 augusti
  2012. PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen
  pts@xxxxxx.

DFRI är inte med på sändlistan med myndigheter och organisationer som
ombetts att yttra sig men vi kan svara ändå. Om vi har något att säga.

Är det någon på listan som är sugen på att arbeta med detta? Man börjar
nog med att läsa de sex dokumenten som länkas på sidan ovan. Sen
skriver man ett svar.

Texten skall vara inne om tre veckor, torsdagen den 24/8. DFRI:s
styrelse träffas tisdagen den 14/8. En hyggligt färdig text till dess
vore ju det bästa.

MVH,
Linus