[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Remissvar till PTS ang datalagringEmil Isberg <emil@xxxxxxxxxxxx> wrote
Sat, 18 Aug 2012 10:46:09 +0200:

| Hej listan!

Hej Emil!


| Hur har det gått gällande remissvaret? Är det någon/några som har
| tagit tag i det?

Inte vad jag har hört om.

Tre dagar kvar. Jag har dessvärre ingen möjlighet att jobba med det just
nu. Men vi är ju många!