[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Tor-operatörHej!

Jag har en aktiv Tor-server sedan många år tillbaka.
Den enda justering som jag gjorde var att jag spärrade port 80.

Det fanns två anledningar till det. För det första tror jag att man inte bör köra
port 80 alls om man vill ha lite privacy... Det snurrade för många klartext-lösenord
förbi min router och jag vill inte ha med det att göra...

För det andra finns det vissa sajter som började avvisa min vanlig traffik (ja, jag kör
genom samma IP...). Problemen med det försvann helt när jag hade tagit bort port 80.

Hälsningar,
  Frogbeard