[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Skicka påminnelser till medlemmar som snart inte är medlemmar längre?On Sep 6, 2012, at 5:02 PM, Linus Nordberg wrote:
> Hej!
> 
> Igår gick mitt och JN:s medlemskap ut. DFRI har alltså haft medlemmar i
> mer än ett år!
> 
> Om 19 dagar har det gått ett år sedan den första icke styrelsemedlemmen
> betalade sitt medlemskap. Skall vi skicka ut påminnelse per e-post?
> 
> Jag har funderat på att skicka ut ett mejl när det är två veckor
> kvar. Där skriver vi "om 14 dagar tar ditt medlemskap i :DFRI slut", "så
> här förnyar du " och "vi skickar en till påminnelse på dagen, sen
> raderar vi din e-postadress ur vårt medlemsregister".
> 
> Om ingen betalning dykt upp på årsdagen så skickar vi ett mejl till, sen
> inget mer.
> 
> Vad tycker ni?
> 

Det kan bli en slags evighetsdiskussion, men har vi rullande medlemsskap eller medlemsskap per år? Jag har ett vagt minne att vi diskuterade medlemsavgifterna i början med att om vi betalar under sena 2011 så bjuder vi på 2012 också. Någon som minns, eller har det i ett protokoll?

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail