[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Skicka påminnelser till medlemmar som snart inte är medlemmar längre?Patrik Wallström <pawal@xxxxxxxxx> wrote
Thu, 6 Sep 2012 18:20:05 +0200:

| On Sep 6, 2012, at 5:02 PM, Linus Nordberg wrote:
| > Hej!
| > 
| > Igår gick mitt och JN:s medlemskap ut. DFRI har alltså haft medlemmar i
| > mer än ett år!
| > 
| > Om 19 dagar har det gått ett år sedan den första icke styrelsemedlemmen
| > betalade sitt medlemskap. Skall vi skicka ut påminnelse per e-post?
| > 
| > Jag har funderat på att skicka ut ett mejl när det är två veckor
| > kvar. Där skriver vi "om 14 dagar tar ditt medlemskap i :DFRI slut", "så
| > här förnyar du " och "vi skickar en till påminnelse på dagen, sen
| > raderar vi din e-postadress ur vårt medlemsregister".
| > 
| > Om ingen betalning dykt upp på årsdagen så skickar vi ett mejl till, sen
| > inget mer.
| > 
| > Vad tycker ni?
| > 
| 
| Det kan bli en slags evighetsdiskussion, men har vi rullande medlemsskap eller medlemsskap per år? Jag har ett vagt minne att vi diskuterade medlemsavgifterna i början med att om vi betalar under sena 2011 så bjuder vi på 2012 också. Någon som minns, eller har det i ett protokoll?

Du har rätt. Vi har medlemskap per kalenderår. 1/1 2013 är dagen då vi
har 0 medlemmar såvida vi inte får in några nya inbetalningar av
medlemsavgift innan dess. Tack. (Hittar det inte i något protokoll.)

Så jag formulerar om frågan lite: Skall vi spamma folk i mitten av
december och påminna dom om att deras medlemskap löper ut vid
årsskiftet?

Om så, skall vi skicka ett brev runt den 15:e och ytterligare ett,
ajdöbrev, strax efter nyår till dom som inte har registrerats för ny
betalning?

Det hela är inte så akut. Vi kan vänta med beslut ett tag. Men jag vill
gärna höra om det är någon som tycker att det känns gamigt att mejla
till medlemmar som är på väg att ramla ut.