[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] make a difference :-)"JOSEFSSON Erik" <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
Sat, 29 Sep 2012 17:57:44 +0200:

| Om det finns nåt automagiskt program som gör diffar skulle jag bli jätteglad. Om inte har jag förslag på hur man ksulle kunna använda det Pippi Longstrings hittar för att bygga en begriplig diff per interessant sektion av texten.

Är det inte möjligt att konvertera EU-dokumenten till text och sedan
använda programmet diff [0]? Jag brukar använda antiword [1] när man
skickar mig oläsliga saker.

[0] https://en.wikipedia.org/wiki/Diff
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Antiword