[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI styrelsemöte ikväll 18.30Vi kommer att hålla till på Stockholm Waterfront i kväll, i anslutning till Internetdagarna. Vi kommer att vara i antingen Pressrummet eller Talarrummet på plan 2 (båda rummen ligger intill varandra längst in).

Ring mig på 0733-173956 om ni inte hittar eller lyckas komma in. Så kom gärna lite innan vi börjar.

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail