[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Skall vi arrangera Cryptoparty Stockholm?Hej listan!

Har ni hört talas om Cryptoparty[1]? Ingen har gjort det i Stockholm[2].
Någon här som vill göra det?

På senaste mötet[3] beslutades att vi skall ta fram nya mål. Nu när vårt
första uttalade mål, att få igång Tor-exit-trafik, mer eller mindre är
uppfyllt, vad skall vi göra härnäst? Vilken typ av saker skall DFRI
hålla på med?

Den här föreningen får ingenting gjort som inte görs av medlemmarna.
Vad vill ni göra?


[1] https://cryptoparty.org/wiki/CryptoParty
[2] https://cryptoparty.org/wiki/Stockholm
[3] https://dfri.se/protokoll/bm-20121023/