[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DPR diff på http://euwiki.org/DPR ("uppgiftsskyddsförordningen")HELO

För den som vill sätta sig in i detaljerna på DPR (förordningen som all pratar om men som inte har nåt riktigt bra namn på svenska) har jag gjort en diff mellan kommissionens förslag (DPR_draft) och en tidigare version som heter "Version 56" (DPR_leak) som läckte nån gång i somras.

Göra diffar är lite som att spela tetris. Det är svår att sluta. Lätt att bli diffberoende :-)

Klippt från wikisidan http://euwiki.org/DPR:

 EXPLANATORY MEMORANDUM

RECITALS

ARTICLES

ANNEX

Om nån programmerare med mer tid och förnuft över än jag skulle vara intresserad av algoritmen jag använder när jag diffar så pinga gärna på +32 484 082 063 så ringer jag upp.

På EU-speak heter det här förslaget:
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0011_/com_com(2012)0011_sv.pdf
Klubbas inom kort i ett parlament nära dig.

EDRi's ändringsförslag till kommissionens förslag (som alltså också är en slags diff) finns här:
http://dpreform.files.wordpress.com/2012/11/edris-suggested-amendments-general-data-protection-regulation.pdf
Orsa kompani lovar inget bestämt, men ett antal av dessa kommer antagligen att dyka upp i en twitterström från parltrack.

Och då kan man re-tweeta diffar innan man röstar på dom!

Fint va?! :-)

//Erik