[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: William was raided for running a Tor exit node. Please help if you can.Georg Koppen <g.koppen@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 30 Nov 2012 09:24:55 +0100:

| > | >> Yes, it happened to me now as well - Yesterday i got raided for
| > | >> someone sharing child pornography over one of my Tor exits.
| > | 
| > | vad ska man svara om folk frågar: "Hur ska man/polisen veta att han
| > | gjorde det inte själv?"
| > 
| > Det kan man/dom inte veta utan att utreda saken.
| 
| Det tänkte jag, men då är det svart att övertyga folket att hjälpa

Den som känner till mer om William har bättre möjlighet än vad jag har
att bedöma sannolikheten för att han är oskyldig till det brott han är
misstänkt för. Eftersom tillit är "transitivt" så kan du och jag kanske
också göra en bedömning snart.


| > En utredning med polis och åklagare som förstår hur Tor fungerar är rimligtvis mindre plågsam
| > för en misstänkt exit-operatör. Det är en av anledningarna till att DFRI
| > pratar så mycket vi kan med den svenska polisen.
| 
| Och det är jätteviktigt att göra det. Men nu är jag nyfiken. Vad säger
| ni då? Eller bättre vad säger inte? T.ex. att det är jättesvart att
| utreda om Tor exit relä operatören giorde det inte själv? Eller att det
| är nästan omöjligt att säga om en stor del av traffiken blev manipulerat
| på ett subtilt sätt så att bara olaglig material passerade relän (så att
| man kanske inte kan säga med säkerhet att en operatör är som en ISP är
| tanken här)?

Jag har inte försökt lära någon hur man gör en utredning, det kan jag
ingenting om. Det jag har försökt förmedla är kunskap om hur Tor
fungerar och hur man avgör om en given IP-adress har huserat ett
Tor-relä vid en given tidpunkt. Med efterföljande diskussioner om Tor
och dator- och nätsäkerhet i allmänhet.

Polisen använder själva Tor, liksom flera av de organisationer som letar
efter olagligt material på nätet. De är alltså intresserade av Tor ur
flera aspekter.