[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: William was raided for running a Tor exit node. Please help if you can.> | >> Yes, it happened to me now as well - Yesterday i got raided for
> | >> someone sharing child pornography over one of my Tor exits.
> | 
> | vad ska man svara om folk frågar: "Hur ska man/polisen veta att han
> | gjorde det inte själv?"
> 
> Det kan man/dom inte veta utan att utreda saken.

Det tänkte jag, men då är det svart att övertyga folket att hjälpa
här... Och det är precis därför att analogin

"the makers of guns do not get charged with murder even
though their tool enabled a criminal"
(http://mailman.nanog.org/pipermail/nanog/2012-November/053783.html)

är fel , tror jag.

(btw den hela träden (inte bara bitarna som dykt upp på tor-talk), som
börjar med
http://mailman.nanog.org/pipermail/nanog/2012-November/053760.html är
spännande)

> En utredning med polis och åklagare som förstår hur Tor fungerar är rimligtvis mindre plågsam
> för en misstänkt exit-operatör. Det är en av anledningarna till att DFRI
> pratar så mycket vi kan med den svenska polisen.

Och det är jätteviktigt att göra det. Men nu är jag nyfiken. Vad säger
ni då? Eller bättre vad säger inte? T.ex. att det är jättesvart att
utreda om Tor exit relä operatören giorde det inte själv? Eller att det
är nästan omöjligt att säga om en stor del av traffiken blev manipulerat
på ett subtilt sätt så att bara olaglig material passerade relän (så att
man kanske inte kan säga med säkerhet att en operatör är som en ISP är
tanken här)?


Georg

P.S.: Intressant är också att det heter:

"William was raided for running a Tor exit node. Please help if you can."

och inte:

"William was raided for someone sharing child pornography over one of
his Tor exits. Please help if you can."

-- 
eMail:       g.koppen@xxxxxxxxx
PGP/GPG:     8BC5 21EC F35B 28FC DFA8  A3BE AC3D 3FC8 D936 B338

Jabber:      groeg@xxxxxxxxxx
OTR-Abdruck: ACCB0DA9 4D353BF8 642CB1F2 E33F4EAB 570F7823

JonDos GmbH
Firmensitz: Bruderwöhrdstraße 15b, 93055 Regensburg
Registergericht: Amtsgericht Regensburg, HRB 10532
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE814839010
Geschäftsführer: Rolf Wendolsky, Thomas Dumler

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature