[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: William was raided for running a Tor exit node. Please help if you can.Georg Koppen <g.koppen@xxxxxxxxx> wrote
Thu, 29 Nov 2012 14:45:45 +0100:

| >> Yes, it happened to me now as well - Yesterday i got raided for
| >> someone sharing child pornography over one of my Tor exits.
| 
| vad ska man svara om folk frågar: "Hur ska man/polisen veta att han
| gjorde det inte själv?"

Det kan man/dom inte veta utan att utreda saken. En utredning med polis
och åklagare som förstår hur Tor fungerar är rimligtvis mindre plågsam
för en misstänkt exit-operatör. Det är en av anledningarna till att DFRI
pratar så mycket vi kan med den svenska polisen.