[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Ang. tracking på nätetHär finns flertalet tips på trackerblockare till olika webbläsare 
http://fixtracking.com/ 
rekommenderar Ghostery som fungerar mycket bra även med Facebook Connect som traditionellt brukar gå sönder när man blockad callbacks till FB. 


29 jan 2013 kl. 13:49 skrev anders@xxxxxxx:

> Efter gårdagens styrelsemöte diskuterades tracking och trackingcookies.
> 
> Jag påminner om Firefox plug-in:en Collusion[0].
> 
> // Anders
> 
> [0] https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/collusion/
> 
> 

Christopher Käck
christopher.kack@xxxxxxxxx

PGP key can be found on http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&search=0x2BF87B78DAA492F4