[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Ang. tracking på nätetOn 30.01.2013 01:03, Anders Sundman wrote:
> On 01/29/2013 09:41 PM, Georg Koppen wrote:
>>> Jag påminner om Firefox plug-in:en Collusion[0].
>>
>> tack. Men varför bör jag ha den i min Firefox profil? Jag funderar
>> på det sedan flera månader nu. Den hjälper inte mot tracking (det
>> vill plug-in:en inte, så det är ingen fel). Men den säger ingenting
>> heller om det finns några farliga trackingcookies t.ex. Alla är
>> lika farliga och det är den första stegen till likgiltighet.
> 
> Den gör inget, så av den anledningen är det ingen större ide att
> installera den. Men den visualiserar vad som händer så att det blir
> lättare att förstå och få överblick,. och det är ju bra.

Det är bra, självklart. Om den gör inget? Nja... om plugin:en skall
_bara_ visa tredjepartsrequests så håller jag med. Annars inte. T.ex.
Certificate Patrol har detta problem: Det visas när en webbsida har ett
nytt certifikat och hjälpa en användare att bedöma om det kanske är okej
eller inte. Men om jag tittar på mig och våra användare så kommer
likgiltighet med tiden för det finns bl.a. webbsidor som har många olika
certifikat. Det var det som jag tänkte om när jag skrev likgiltighet är
farligt. Men kanske kan man inte jämföra båda scenarier...

> Är det några speciella tredjepartsrequests som du tänker på när du
> delar upp dem i mer eller mindre farliga?

Inga speciella för det behövs en bra metrik/teoretisk modell för att
bedöma det. Och det krävs fortfarande IMO. Personligen tror jag att
trejdepartsrequests t.ex. till Google är mycket, mycket mer farliga för
min privathet och anonymitet än liknande requests till John Doe's
example.com för Google är på en massa av sidorna i nätet med Google
Analytics etc. och har många tracking data som stammar från dåtiden och
hjälper mycket att få en bra profil av en användare. De är bara två skäl
och jag tror det finns ännu flera. Och det är inte bara Google som är
problematiskt här, det gäller också Facebook till exempel.

>> Jag hoppas det är det som Mozilla menar med
>>
>> "Understanding that there are different kinds of uses of shared 
>> third-party HTTP requests (which is what Collusion tracks) is
>> another important goal for our research. Some of them are fully in
>> line with users’ desires and intents, and some are not." 
>> (https://blog.mozilla.org/privacy/2012/09/18/collusion/)
> 
> Jag tror att jag håller med. Men jag är inte säker på att jag förstår.
> Huvudsaken är att användaren får avgöra vilka andra som hen vill dela
> informationen om ett besök på en websida med.

Jupp, det vore en väldig viktig sak som Collusion kunde visa och borde
spela en rol i modellen jag pratade om ovan.

Georg

-- 
eMail:       g.koppen@xxxxxxxxx
PGP/GPG:     8BC5 21EC F35B 28FC DFA8  A3BE AC3D 3FC8 D936 B338

Jabber:      groeg@xxxxxxxxxx
OTR-Abdruck: ACCB0DA9 4D353BF8 642CB1F2 E33F4EAB 570F7823

JonDos GmbH
Firmensitz: Bruderwöhrdstraße 15b, 93055 Regensburg
Registergericht: Amtsgericht Regensburg, HRB 10532
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE814839010
Geschäftsführer: Rolf Wendolsky, Thomas Dumler

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature