[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Det kommer mera...HELO

Uppdaterat:
[8] http://erikjosefsson.eu/sites/default/files/ACTA_schulz_re_8feb.jpg
och
[6] In 't Veld v Commission Case T-301/10  (see http://bit.ly/vZ3prD )
Kanske skulle det vara snyggare om alla ref-docsen som ligger på min server kopades över till dfri.se?

Ska försöka hålla mig lugn nu... (förlåt för för många mail).

//Erik


On 02/25/2013 07:48 AM, Erik Josefsson wrote:
On 02/24/2013 10:53 PM, Linus Nordberg wrote:
Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Sun, 24 Feb 2013 02:25:30 +0100:

| Här är ett utkast: http://pad.epfsug.eu/ACTA-aftermath

DFRI har styrelsemöte imorgon. Vi kan ta upp frågan där.

Jag tycker att det ser ut som ett brev vi vill skicka.

Topp! Har lagt in länkarna och kapat några ord:
************************
Dear Mr President Schulz,

The European Parliament has played an active role in transparency issues relating to ACTA both by demanding disclosure and by disclosing documents [1,2,3] but also, in some instances, by actively withholding public information [4]. This complexity follows as a consequence from that the European Parliament should have been immediately and fully informed at all stages of the  ACTA procedure.

The Commission always claimed that the EP had been properly informed [5] to the extent that not even a law suit claiming the opposite [6] moderated that stance. Further, it is our understanding that the Commission also claimed that the EP's vote on consent would be immaterial as an effect of the Commission's referral of ACTA to the Court of Justice [7].

Your own commitment to transparency in ACTA [8] has been duly noted and appreciated. We therefore ask you to keep the same hight transparency standards also when it comes to the aftermath and closing of the ACTA file.

We understand that the European Parliament has submitted  written observations to the Court of Justice and that a question asked by the Court of Justice to the Commission have been sent to the European Parliament[9].

We would kindly ask for your intervention to immediately make all documents available to the public.

With best regards,
Linus Nordberg
DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter 

[1] http://www.erikjosefsson.eu/sites/default/files/am109_on_ACTA_disclosure.png
[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0058+0+DOC+XML+V0//EN
[3] http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/2011-December/000072.html
[4] http://acta.mpbloggar.se/files/2011/05/ACTA_documents_release-1.pdf
[5] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-2033&language=EN
[6] In 't Veld v Commission Case T-301/10
[7] http://acta.mpbloggar.se/2012/06/21/eu-kommissionen-tanker-inte-ge-upp-vid-ett-nej-till-acta/
[8] http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/attachments/20120207/a3fa85ce/attachment-0001.pdf
[9] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-000018&language=EN
************************
Ska se om jag kan hitta lite snyggare länkar under dagen ([1] är ganska ful). Annars tror jag att det skulle kunna skickas som det är.

//Erik