[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Det kommer mera...Det kommer som sagt mera. Och då måste man välja vad man ska göra så att man åtminstone gör nånting.

Det här mailet är ett förslag på vad DFRI skulle kunna göra för att förbereda sig på att det kommer ett nytt jätte-ACTA.

Som ni kanske sett i DN så har EU och USA redan dragit igång:
Obama och EU ense om frihandelsförhandlingar
http://www.dn.se/ekonomi/obama-och-eu-ense-om-frihandelsforhandlingar
Det har fått folk på fötter och mobilisering pågår:
Alert! EU-US Transatlantic FTA - Call for mobilisation in Europe and the United States
http://www.bilaterals.org/spip.php?article22725
Vad gäller internet så är det på gång att knyta an till våra egna små älsklingar: SOPA/PIPA/ACTA.

Även om det inte finns nåt papper på (... fast det gör det nog) om det här nya jätteavtalet kommer att innehålla nåt som handlar om internet så är det bäst att vara beredd. Vi har ju hört förut att http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna  "Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet" av tungviktarna i Näringsutskottet.

Det vi skulle kunna göra är att knyta an till transparensfrågan. Vi är ju trots allt svenskar. Transparens är vår paradgren. Och Sverige tog till slut en del poäng under ACTA-förhandlingarna.

För att knyta an till detta föreslår jag att vi skriver till parlamentet och ber att få ut alla handlingar om det som hände efter parlamentet till sist sa nej. Kommissionen ville ju nämligen inte ge upp ens då, utan fortsatte att driva fallet i domstolen. Inte förrän domstolen ställde en fråga till kommissionen så gav dom upp och la ner. Så här svarade kommissionen nyligt på fråga E-000018/2013:
"Kommissionen har genom en skrivelse av den 20 december 2012 dragit tillbaka sin begäran om ett yttrande från EU-domstolen om det planerade handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång (Acta-avtalet) är förenligt med fördragen och i synnerhet med stadgan om Europeiska unionens grundläggande rättigheter (mål A-1/12). Målet har dock ännu inte borttagits från domstolens register. Eftersom Europaparlamentet självt har inlämnat skriftliga synpunkter i mål A-1/12 har både frågan som ställts av domstolen och kommissionens skrivelse av den 20 december 2012 även delgivits Europaparlamentet."
Jag skulle jättegärna vilja veta var domstolen frågade. Var det typ "Vilken bokstavskombination av ACTA NEJ TACK är det som är svårast för kommissionen att förstå?" Eller var det nåt än mer finstilt?

Eftersom kommissionen säger att parlamentet har alla papprena så vore det rätt snyggt att följa upp i EDRis fotspår och fråga om DFRI inte kan få dom. Så här frågade EDRi i maj 2011: http://acta.mpbloggar.se/files/2011/05/ACTA_documents_release-1.pdf

Om parlamentet skulle trilskas så vet vi att vi får börja om från början vad gäller transparens när det gäller det här nya mega-avtalet.

Och det är bra att veta. Så tidigt som möjligt. Tycker jag.

Är det nån DFRIare på listan som tycker som jag?

//Erik