[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Cookielagen - utkastAndreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
Thu, 07 Feb 2013 00:58:32 +0100:

| Halå listan!
| 
| Cookielagen håller på att bli en rödgubbe-lag tyvärr, och olika
| EU-länder har valt att vara mer eller mindre nitiska med den. .NL är
| ganska hårda, medan UK precis mesat till sin implementation ordentligt[1].
| 
| Jag har skrivit ihop en text[2] med vad jag tycker dfri bör ha för
| position till cookielagen. Vi kanske kan bråka lite om formuleringar,
| och vad som ska vara med och inte? Alla åsikter mottages tacksamt, för
| det börjar bli dags att be PTS att tydliggöra vad som gäller. (om nu
| cookielagen inte behöver följas, hade det inte varit trevligt om det
| samma gällde DLD? Hur vet man skillnaden på vilka lagar som bör följas
| och inte?)

Jag gillar skarpt det här sättet att driva frågan!


| 1. http://www.theregister.co.uk/2013/02/01/ico_cookie_policy_change/
| 
| För er som hatar PDF:

Och för er som gillar fungerande samarbete om förändringar i texter:
https://www.dfri.se/cookielagen-position/

Texten i wikin innehåller några språkändringar och Georgs föreslagna
hopslagning av två stycken i "DFRI:s position".


Jag har inte så mycket kommentarer till analysen av läget då jag är
okunnig på området. Har du en läslista för den som vill förstå mer,
f.a. om hur cookies används i praktiken. Inte främst tekniskt utan mer
om vilka slags funktioner man implementerar mha cookies. Jag tänker mig
att många av dom funktioner man bygger är osynliga för användaren av en
webtjänst, t.ex. tracking av olika slag.

Om https://www.dfri.se/cookielagen fortfarande är aktuell (dvs inte
felaktig) så kanske vi kunde lägga till lite nya grejer till den och
peka på den från vårt positionspapper?


Tack för den här texten, Andreas!