[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Cookielagen - utkastHej igen,

>>> Med DNT finns det inte längre något behov att ha några popups eller
>>> dylikt, då användaren redan tidigare uttryckt sitt önskemål.
>>
>> Ha den? Hur är det med en Internet Explorer 10 användare:
>>
>> http://www.digitaltrends.com/web/yahoo-do-not-track-microsoft-internet-explorer-10/
>>
> Att det är påslaget default är knappast ett problem, eftersom det är OPT
> IN enligt direktivet, inte OPT OUT.

jo, enligt direktivet är det inget problem. Men ditt argument var att
användaren har redan tidigare _uttryckt_ sitt önskemål med DNT. Om det
vore så varför säger bl.a. Yahoo och andra att de ska ignorera DNT om
det är från en IE 10 användare? Jag tror att argumentet med DNT (att det
är enkelt att respektera användarens önskemål med det) är bra men
fungerar inte ang. en IE 10 användare, för där har användaren inte
uttryckt att hon/han vill inte bli träck:ad.

>>> eller för den delen genom att skapa ett unikt ID
>>> för varje session som sedan används i adressfältet. Du kan däremot inte
>>> göra detta persistent till samma användare utan att först be om lov.
>>
>> Det låter som tracking är bra oavsett vad en användare ville så länge
>> det är bara per session. Då håller jag inte med. 
> 
> Det är inte OK nej om du inte ber om lov först enl. lagen. MEN: om du
> loggar in och får en cookie så har du implicit begärt detta. Om det
> sedan resulterar i att du också blir track:ad (google är ett bra exempel
> här) som konsekvens är det tråkigt, men du har fortfarande begärt det.

Självklart. Det bara lät (för mig) som det är ett bra alternativ med ett
unikt ID i adressfältet om man vill inte be om lov först (med nackdelen
att det är inte persistent). Och det borde DFRI inte rekommendera IMO.
Men kanske det var inte meningen och min svenska var bara för dåligt
(jag visste inte vad jag skulle göra med "för den delen" ;) )...

Georg

-- 
eMail:       g.koppen@xxxxxxxxx
PGP/GPG:     8BC5 21EC F35B 28FC DFA8  A3BE AC3D 3FC8 D936 B338

Jabber:      groeg@xxxxxxxxxx
OTR-Abdruck: ACCB0DA9 4D353BF8 642CB1F2 E33F4EAB 570F7823

JonDos GmbH
Firmensitz: Bruderwöhrdstraße 15b, 93055 Regensburg
Registergericht: Amtsgericht Regensburg, HRB 10532
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE814839010
Geschäftsführer: Rolf Wendolsky, Thomas Dumler

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature